آشنایی با کمپانی معروف جیپ

جیپ یکی از آن شرکت های زیرمجموعه‌ای خودرو است که سرگذشت بسیار جالبی دارد. شاید در تمام دنیا نتوانید گروهی به وطن پرستی و مظلومی جیپ پیدا کنید. این گروه، از کمک به پیروزی در جنگ جهانی دوم حیات خود را آغاز کرد و توانست به یکی از بهترین خودروسازهای آمریکایی تبدیل شود. جیپ، یکی […]